[LISTEN] The Science Inside – HIV

Over seven million South Africans live with HIV, and we’re looking at the virus following last week’s International AIDS conference. We visit the country’s first automatic pharmaceutical dispensing unit with Belinda Strydom from Right ePharmacy. You’ll hear about people who seem to cope with HIV, without antiretrovirals from Professor Thumbi Ndung’u, from UKZN. In our weekly…

Cats, pregnancy and the threat of toxoplasmosis

Kenneth Hammond-Aryee takes stock of the risks that toxoplasmosis holds for unborn babies, immune-compromised people such as those living with HIV/Aids, and people receiving organ transplants. This disease is linked to cats, and is caused by parasites,  “Say cheeeese.” Click, click, click goes the camera, as Kabaso* snaps picture after picture of the heavily pregnant…

Monday menu: are SA youngsters up to date with the ABC’s of abortion?

So how much do South African youngsters know about abortion legislation, and what it all entails? Most know that it is legal to get an abortion, but their knowledge about the actual details are quite limited. That was some of the findings in a study by Devashnee Ramiyad and Cynthia Patel of the University of KwaZulu-Natal.…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 07 July 2016

Kusukela kwababhema ama-habli kuze kufikwe kunonzungezilanga omkhulukazi, nansi isayensi yeviki; Shisa Sayensi! Baningi abafundi ababhema ipayipi lamanzi Ukubhenywa kwepayipi lamanzi (hubbly) sekubonakala kwanda emiphakathini wezikhungo zemfundo ephakeme kwisifundazwe se-Western Cape. Lokhu kutholakale kucwaningo obelenziwa eNyuvesi yeKapa. Abacwaningi bathole ukuthi lokhu kubhema kwande ngenxa yokuthi lelipayipi libhenywa uma abantu behlangene njengabangani uma bexheketha. Bayaxwayisa kodwa abacwaningi…

Will Bolt’s hamstring heal in time for #Rio2016?

Dr Helen Bayne, Head Biomechanist at the University of Pretoria’s High Performance Centre tells SciBraai why sprinters like Usain Bolt and our very own Akani Simbine are so prone to hamstring injuries. This comes after news this week that hamstring strains threaten the chances of Bolt and Sally Pearson, both reigning Olympic champions, at Rio…

Monday Menu: WCape students and their waterpipes

Is waterpipe smoking a “passing fad” among young people, and especially students, or is it the start of a different strain of the tobacco epidemic? The literature is divided on this issue, says Lara Kruger of the University of Cape Town’s School of Economics. “Some researchers argue that it is too early to comment, whereas…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (14 June 2016)

Nazi izindaba zesayensi eyenzeke evikini eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke. 1. Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha 2. UNozipho Gumbi ufike kuma-final omhlaba wonke kwi-Famelab 3. USuku lomhlaba lokunikela ngegazi Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha Onke amazwe omhlaba anamandla kumele abanamakhompyutha anamandla awasiza ukuthi axazulule izinkinga ezibonakala ziyisimangaliso. Izwe leNingizimu Afrikha selingenile nalo ohlwini lalawa mazwe…