Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 14 July 2016

Isomiso sisilungiselela okuzayo, kutholakale amathambo asebhayibhelini, owesifazane omusha kwi-NASA, konke lokhu kutholakala kwi Shisa Sayensi!

Isomiso sisilungiselela ukushintshashintsha kwemozulu

Isomiso esesishaye amazwe aseningizimu yezwekazi le Afrika, sibonakala njengethuba lokhuthi lawamazwe akwazi ukuzilungiselela njengoba isimo semozulu siguquka umhlaba wonke. Lona umbono wabacwaningi baseNyuvesi yaseKapa abenza ucwaningo ngomonakalo odalwa isomiso emazweni ase Mozambique nase Namibia.

Njengoba isimo semozulu siguquka umhlaba wonke, okudalwa izimoto nokunye okukhipha intuthu nokunye ukungcola emoyeni, elika Mthaniya libhekene nesimo esingaphinda senzeke maduze ngokwamazinga okushisa aphakeme kanye nokushoda kwamanzi.

Lolucwaningo luzama ukuthola izixazululo zokubhekana nesomiso ukuze lawa mazwe azokwazi ukubhekana nesimo semozulu esiguqukayo.

What Africa’s drought responses teach us about climate change hotspots

The world may still argue about whether or not climate change is for real. But in vast expanses of arid southern Africa, the daily struggle to cope with a changed climate is well under way. The lessons being learnt here on a small scale could prove vital in the fight for human survival.

 

Owesifazane omusha ungunjiniyela kwi-NASA

Source: www.facebook.com/profile.php?id=850175581

Source: www.facebook.com/profile.php?id=850175581

I-NASA inhlangano yezomkhathi yasezweni laseMelika, iphinde ibe enkulu kunazo zonke izinhlangano zomkhathi emhlabeni jikelele. Manje uLumka Msibi owase-Stellenbosch usengunjiniyela osebenzela lenhlangano eyaba ngeyokuqala ukubeka abantu eNyangeni ngonyaka ka-1969.

Ekhuluma enkundleni yezokuxhumana u-Facebook, uMsibi utshengisa ukujabula kwakhe echaza ukubaluleka kwalelithuba. “Ngoba akukho okuhlula uNkulunkulu, amaphupho ayenzeka!” esho yena.

 

 

Kutholakale amathambo amaFilisti asebhayibhelini

Abacwaningi bathole amathambo amaFilisti e-Israel. Lokhu kumenyezelwe ngelanga langeSonto emva kokuba abacwaningi bathole amathuna amaFilisti okubhalwe ngawo ebhayibhelini. AmaFilisti yize kubhaliwe ngawo kodwa abukaze butholakale ubufakazi ukuthi babengabantu abanjani nokuthi babesuka kephi.

NgokweBhayibheli, amaFilisti ayeyizitha sesizwe sika-Israyeli. Ukutholakala kwalawa mathambo kwenza kube lula ukuthi abacwaningi befunde kabanzi ngalesi sizwe sabantu nemvelaphi yabo.

Israel find may help solve mystery of biblical Philistines

An archaeological discovery announced on Sunday in Israel may help solve an enduring biblical mystery: where did the ancient Philistines come from? The Philistines left behind plenty of pottery. But part of the mystery surrounding the ancient people was that very little biological trace of them had been found-until 2013.