#ShisaSayensi Climate & Earth Physics & Engineering

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 14 July 2016

Isomiso sisilungiselela okuzayo, kutholakale amathambo asebhayibhelini, owesifazane omusha kwi-NASA, konke lokhu kutholakala kwi Shisa Sayensi!

Isomiso sisilungiselela ukushintshashintsha kwemozulu

Isomiso esesishaye amazwe aseningizimu yezwekazi le Afrika, sibonakala njengethuba lokhuthi lawamazwe akwazi ukuzilungiselela njengoba isimo semozulu siguquka umhlaba wonke. Lona umbono wabacwaningi baseNyuvesi yaseKapa abenza ucwaningo ngomonakalo odalwa isomiso emazweni ase Mozambique nase Namibia.

Njengoba isimo semozulu siguquka umhlaba wonke, okudalwa izimoto nokunye okukhipha intuthu nokunye ukungcola emoyeni, elika Mthaniya libhekene nesimo esingaphinda senzeke maduze ngokwamazinga okushisa aphakeme kanye nokushoda kwamanzi.

Lolucwaningo luzama ukuthola izixazululo zokubhekana nesomiso ukuze lawa mazwe azokwazi ukubhekana nesimo semozulu esiguqukayo.

https://theconversation.com/what-africas-drought-responses-teach-us-about-climate-change-hotspots-61600

 

Owesifazane omusha ungunjiniyela kwi-NASA

Source: www.facebook.com/profile.php?id=850175581
Source: www.facebook.com/profile.php?id=850175581

I-NASA inhlangano yezomkhathi yasezweni laseMelika, iphinde ibe enkulu kunazo zonke izinhlangano zomkhathi emhlabeni jikelele. Manje uLumka Msibi owase-Stellenbosch usengunjiniyela osebenzela lenhlangano eyaba ngeyokuqala ukubeka abantu eNyangeni ngonyaka ka-1969.

Ekhuluma enkundleni yezokuxhumana u-Facebook, uMsibi utshengisa ukujabula kwakhe echaza ukubaluleka kwalelithuba. “Ngoba akukho okuhlula uNkulunkulu, amaphupho ayenzeka!” esho yena.

 

 

Kutholakale amathambo amaFilisti asebhayibhelini

Abacwaningi bathole amathambo amaFilisti e-Israel. Lokhu kumenyezelwe ngelanga langeSonto emva kokuba abacwaningi bathole amathuna amaFilisti okubhalwe ngawo ebhayibhelini. AmaFilisti yize kubhaliwe ngawo kodwa abukaze butholakale ubufakazi ukuthi babengabantu abanjani nokuthi babesuka kephi.

NgokweBhayibheli, amaFilisti ayeyizitha sesizwe sika-Israyeli. Ukutholakala kwalawa mathambo kwenza kube lula ukuthi abacwaningi befunde kabanzi ngalesi sizwe sabantu nemvelaphi yabo.

http://phys.org/news/2016-07-israel-mystery-biblical-philistines.html

Related posts

From sport to insects

Engela Duvenage

Climate change, farming and profits: It all depends

Engela Duvenage

Kimberley to host 86MW solar power plant

AdminBraai

DIY: Pimp your wirework car with your cell phone

AdminBraai

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 30 uLwezi 2016

Sibusiso Biyela

Help TinkerTainer raise funds for SA’s first kids’ robotics maker space

AdminBraai