Shisa Sayensi – Owesifazane nesayensi yokwakheka komhlaba

 

UXolisile Donda odabuka eNquthu ukhulume nabe Scibraai ohlelweni elikhuluma ngesayensi ngelika Mageba iShisa Sayensi.

Ungalalela inkulumo-ngxoxo esiyiqophe naye la:

Sikhulume naye esichazela ngesayensi ayenzayo esebenzisa umshini omkhulu kunayo yonke emhlabeni i-Large Hadron Collider ephethwe inhlangano ebizwa nge-CERN.

UDonda uphinde akhulume ngokuhlangana nabanye abesifazane kulumkhakha wesayensi nokuthola amazwi eknkuthazo kumama wesizwe, kungqongqoshe wezesayensi kanye nomama obekade eyisekela lika mongameli wezwe.

Ugcina ngokubeka owakhe umbono ngokuba umfundi wenyuvesi ebukeleka phansi kwezesayensi njengoNgoye.