#ShisaSayensi

Shisa Sayensi – Owesifazane nesayensi yokwakheka komhlaba

 

UXolisile Donda odabuka eNquthu ukhulume nabe Scibraai ohlelweni elikhuluma ngesayensi ngelika Mageba iShisa Sayensi.

Ungalalela inkulumo-ngxoxo esiyiqophe naye la:

Sikhulume naye esichazela ngesayensi ayenzayo esebenzisa umshini omkhulu kunayo yonke emhlabeni i-Large Hadron Collider ephethwe inhlangano ebizwa nge-CERN.

UDonda uphinde akhulume ngokuhlangana nabanye abesifazane kulumkhakha wesayensi nokuthola amazwi eknkuthazo kumama wesizwe, kungqongqoshe wezesayensi kanye nomama obekade eyisekela lika mongameli wezwe.

Ugcina ngokubeka owakhe umbono ngokuba umfundi wenyuvesi ebukeleka phansi kwezesayensi njengoNgoye.

 

Related posts

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 20 October 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 07 July 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuMasingane 2018

Sibusiso Biyela

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki 17 uMasingane 2017

Sibusiso Biyela

Ukusetshenziswa kwemishini ecabangayo nokuphepha komphakathi

Sibusiso Biyela