Video – Mbali Mahleyeye on being a black woman in science

Mbali Mahleyeye recently attended the 25th celebration of the finding of Little Foot fossil at an event held by French ambassador in Pretoria. SciBraai contributor, Sibusiso Biyela sat down with Mahleyeye, who is a remote sensing scientist working at the Department of Water and Sanitation, and asked her what her journey as a young, black,…

Africa’s science leaders have babies too

It has been difficult to accept, psychologically, that Maya is almost entirely my responsibility while she is a baby, and a breastfeeding one at that. In my mind, as a modern woman in a free and equal society, I had thought her care should be shared 50/50 between myself and her father Stephan. He, naturally,…

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuNdasa 2017

  Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Ubuthi besilwane sasemandulo Cishe asikho isilwane esisatshwa siphinde sinyanywe njengenyoka. Kusukela ebhayibhelini kuze kubekhona nakwizinganekwane, inyoka isilwane esingathembekile futhi esiyingozi. Okukhulu okwenza abantu beyisabe inyoka ukuthi iyalumana, ishaya umuntu eqakaleni imufake ubuthi obunokufa. Lokhu kuluma ngobuthi bekwaziwa kuyinto yayo inyoka kuphela kodwa ososayensi baseNyuvesi yaseWits…

Plans for Africa-led mission to the moon

It is now Africa’s turn to go to the moon, according to the Cape Town-based Foundation for Space Development. The plan is to land a probe on the moon, or put one into orbit around it, and beam these images back to schoolrooms on the continent, as part of the #Africa2Moon project. “We’re planning a…