Quarraisha Abdool Karim: protecting women against HIV

Few AIDS researchers have done as much to help the plight of poor, rural women in South Africa as Quarraisha Abdool Karim. This is her story, as published in the Academy of Science of South Africa’s book “Legends of South African Science“. It is part of a series of profiles about leading South Africans that…

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 20 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Ayilahlwe yonke isayensi: kusho owesifazane efuna emfundo eguqukile Kusukela kuqale imibhikisho yezimali yabafundi basemanyuvesi isivuse inkulumo mayelana nenhlobo yemfundo ekhishwayo kulezi zikhungo. Inhloso yalezi zinkulumo ukutshengisa ukuthi imfundo, okubalwa kuyo izimfundo zesayensi, yenzelwe abaphesheya kwezilandle, emazweni asempumalanga. Lokhu kungajabuli ngalemfundo kubonakale kokuqoshiwe owesifazane wasenyuvesi yaseKapa ethi…

[LISTEN] The Science Inside – HIV

Over seven million South Africans live with HIV, and we’re looking at the virus following last week’s International AIDS conference. We visit the country’s first automatic pharmaceutical dispensing unit with Belinda Strydom from Right ePharmacy. You’ll hear about people who seem to cope with HIV, without antiretrovirals from Professor Thumbi Ndung’u, from UKZN. In our weekly…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (30 June 2016)

  Nazi izindaba ezibe amangqampungqampu kwezesayensi eNingizimu Afrikha evikini. Shisa Sayensi! uNozipho Gumbi uqhubeka nadume ngakho UNozipho Gumbi, ongusoSayensi ngokusho kwephephandaba iMail and Guardian ungomunye wabantu abasha abangama-200 abavelele. uGumbi ubalwe nabantu abasha abenza umnyakazo ezweni laseNingizimu Afrika bebonakale ngemisebenzi yabo emihle. uGumbi ungowesifazane uligugu kulomkhakha wezeSayensi, njengoba esanda kunqoba umncintiswano wosoSayensi nowamyisa  ezweni laseNgilande…

#ScibraaiSides: Herpes virus linked to why breastfeeding mothers on ARVs still sometimes transmit HIV to their babes

It’s a question that has baffled many an AIDS researcher: why do antiretroviral therapies (ARVs) not in all cases stop breastfeeding HIV positive mothers from transmitting the virus via their breast milk to their offspring? A new study by researchers of the University of KwaZulu-Natal and the University of Montpellier has now confirmed that a…