Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 20 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Ayilahlwe yonke isayensi: kusho owesifazane efuna emfundo eguqukile Kusukela kuqale imibhikisho yezimali yabafundi basemanyuvesi isivuse inkulumo mayelana nenhlobo yemfundo ekhishwayo kulezi zikhungo. Inhloso yalezi zinkulumo ukutshengisa ukuthi imfundo, okubalwa kuyo izimfundo zesayensi, yenzelwe abaphesheya kwezilandle, emazweni asempumalanga. Lokhu kungajabuli ngalemfundo kubonakale kokuqoshiwe owesifazane wasenyuvesi yaseKapa ethi…

[LISTEN] The Science Inside – HIV

Over seven million South Africans live with HIV, and we’re looking at the virus following last week’s International AIDS conference. We visit the country’s first automatic pharmaceutical dispensing unit with Belinda Strydom from Right ePharmacy. You’ll hear about people who seem to cope with HIV, without antiretrovirals from Professor Thumbi Ndung’u, from UKZN. In our weekly…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (30 June 2016)

  Nazi izindaba ezibe amangqampungqampu kwezesayensi eNingizimu Afrikha evikini. Shisa Sayensi! uNozipho Gumbi uqhubeka nadume ngakho UNozipho Gumbi, ongusoSayensi ngokusho kwephephandaba iMail and Guardian ungomunye wabantu abasha abangama-200 abavelele. uGumbi ubalwe nabantu abasha abenza umnyakazo ezweni laseNingizimu Afrika bebonakale ngemisebenzi yabo emihle. uGumbi ungowesifazane uligugu kulomkhakha wezeSayensi, njengoba esanda kunqoba umncintiswano wosoSayensi nowamyisa  ezweni laseNgilande…

SciBraai’s #SONA2015 round-up

Science plays a crucial role in improving the state of the nation. Here’s our twitter round-up from Zuma’s #SONA2015, focusing on energy & water, developing our ocean economy, agriculture, broadband access, health (HIV & TB) and rhino poaching. Zuma’s 9 steps: Science will be key to 9 steps for boosting SA economy, esp energy crisis, agro-processing, infrastructure & operation phakisa!…

#ScibraaiSides: Herpes virus linked to why breastfeeding mothers on ARVs still sometimes transmit HIV to their babes

It’s a question that has baffled many an AIDS researcher: why do antiretroviral therapies (ARVs) not in all cases stop breastfeeding HIV positive mothers from transmitting the virus via their breast milk to their offspring? A new study by researchers of the University of KwaZulu-Natal and the University of Montpellier has now confirmed that a…

#SAscienceHero: Ashraf Coovadia, paediatrician

American doctors recently reported promising indications that it might be possible to cure babies born with HIV by starting intensive anti-HIV drug therapy shortly after birth. Clinicians around the world, including Professor Ashraf Coovadia, a paediatrician based at the Rahima Moosa Mother and Child Hospital (RMMCH), are trying to replicate and decipher what has been…

A new biosensor for the early detection of HIV

“The condom broke.” These three words can be terrifying in a country where over 12% of the population is HIV positive. The responsible thing to do if the condom should break during sexual intercourse, or after any incident that might put one at risk of HIV infection, is of course to go and get tested.…