Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 20 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Ayilahlwe yonke isayensi: kusho owesifazane efuna emfundo eguqukile Kusukela kuqale imibhikisho yezimali yabafundi basemanyuvesi isivuse inkulumo mayelana nenhlobo yemfundo ekhishwayo kulezi zikhungo. Inhloso yalezi zinkulumo ukutshengisa ukuthi imfundo, okubalwa kuyo izimfundo zesayensi, yenzelwe abaphesheya kwezilandle, emazweni asempumalanga. Lokhu kungajabuli ngalemfundo kubonakale kokuqoshiwe owesifazane wasenyuvesi yaseKapa ethi…

[LISTEN] The Science Inside – HIV

Over seven million South Africans live with HIV, and we’re looking at the virus following last week’s International AIDS conference. We visit the country’s first automatic pharmaceutical dispensing unit with Belinda Strydom from Right ePharmacy. You’ll hear about people who seem to cope with HIV, without antiretrovirals from Professor Thumbi Ndung’u, from UKZN. In our weekly…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (30 June 2016)

  Nazi izindaba ezibe amangqampungqampu kwezesayensi eNingizimu Afrikha evikini. Shisa Sayensi! uNozipho Gumbi uqhubeka nadume ngakho UNozipho Gumbi, ongusoSayensi ngokusho kwephephandaba iMail and Guardian ungomunye wabantu abasha abangama-200 abavelele. uGumbi ubalwe nabantu abasha abenza umnyakazo ezweni laseNingizimu Afrika bebonakale ngemisebenzi yabo emihle. uGumbi ungowesifazane uligugu kulomkhakha wezeSayensi, njengoba esanda kunqoba umncintiswano wosoSayensi nowamyisa  ezweni laseNgilande…

HIV-related kidney disease: genetics may play bigger role than access to healthcare

“I got this on the street somewhere in Uganda, during an educational visit for the International Society of Nephrology,” says Professor Saraladevi Naicker, pointing to a hand-painted map of Africa on the wall. Naicker, a kidney specialist, has a passion for medical education and has been instrumental in setting up training programmes for African graduates.…

March Events – Challenges and solutions in HIV

SciBraai is excited to be promoting local science-, technology- and innovation-related events in the Mother City. This month, these events dive into new technologies and research in the field of HIV diagnostics and care. These talks are aimed at the public, so the academic mumbo-jumbo will be kept to a minimum. You can expect simple explanations,…

SciBraai’s #SONA2015 round-up

Science plays a crucial role in improving the state of the nation. Here’s our twitter round-up from Zuma’s #SONA2015, focusing on energy & water, developing our ocean economy, agriculture, broadband access, health (HIV & TB) and rhino poaching. Zuma’s 9 steps: Science will be key to 9 steps for boosting SA economy, esp energy crisis, agro-processing, infrastructure & operation phakisa!…

#ScibraaiSides: Herpes virus linked to why breastfeeding mothers on ARVs still sometimes transmit HIV to their babes

It’s a question that has baffled many an AIDS researcher: why do antiretroviral therapies (ARVs) not in all cases stop breastfeeding HIV positive mothers from transmitting the virus via their breast milk to their offspring? A new study by researchers of the University of KwaZulu-Natal and the University of Montpellier has now confirmed that a…