Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuMasingane 2018

Isilwane esithusayo sasiphila eNingizimu Afrika emandulo Awucabange nje amazinyo afana nemimese, egcwele umlomo wesilwane esingangebhasi, simi phambi kwakho – isilwane esifana nenyoni enemilenze emide nomsila ofana nowengwenya. Ukuba wawuphila ngezikhathi sasemandulo esidlula iminyaka engama-200 izinkulungwane zezinkulungwane (200 000 000), ubungahlangana naso lesi silwane esithusayo. Ososayensi abacwaninga amathambo ezilwane zasemandulo sebethole izinyathelo ezashiwa ilezi zilwane ezibizwa…

Making plant fibres flame-retardant might make them fly

There is renewed interest in natural materials, as recyclability and environmental safety become more important in manufacturing and consumables, writes MSc candidate Tshepiso Princess Molaba of the Nelson Mandela Metropolitan University.This article is part of the Mail & Guardian’s Science Voices series.    It looks like a sleek car dashboard, but under its smooth surface flax fibres criss-cross…