Shisa Sayensi: Isayensi yeviki 07 July 2016

Kusukela kwababhema ama-habli kuze kufikwe kunonzungezilanga omkhulukazi, nansi isayensi yeviki; Shisa Sayensi! Baningi abafundi ababhema ipayipi lamanzi Ukubhenywa kwepayipi lamanzi (hubbly) sekubonakala kwanda emiphakathini wezikhungo zemfundo ephakeme kwisifundazwe se-Western Cape. Lokhu kutholakale kucwaningo obelenziwa eNyuvesi yeKapa. Abacwaningi bathole ukuthi lokhu kubhema kwande ngenxa yokuthi lelipayipi libhenywa uma abantu behlangene njengabangani uma bexheketha. Bayaxwayisa kodwa abacwaningi…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (30 June 2016)

  Nazi izindaba ezibe amangqampungqampu kwezesayensi eNingizimu Afrikha evikini. Shisa Sayensi! uNozipho Gumbi uqhubeka nadume ngakho UNozipho Gumbi, ongusoSayensi ngokusho kwephephandaba iMail and Guardian ungomunye wabantu abasha abangama-200 abavelele. uGumbi ubalwe nabantu abasha abenza umnyakazo ezweni laseNingizimu Afrika bebonakale ngemisebenzi yabo emihle. uGumbi ungowesifazane uligugu kulomkhakha wezeSayensi, njengoba esanda kunqoba umncintiswano wosoSayensi nowamyisa  ezweni laseNgilande…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (21 June 16)

Nansi isayensi yeviki esuka eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke. Izambane kumele libukwe njengesitshalo esiyisimanga Izambane libukeka njengesitshalo esejwayelekile kubantu abaningi. Ungaze ungakuboni ukubaluleka kwalo uma ungenalo ulwazi ngomsoco ogcwele kulo. Ososayensi baseNyuvesi yasePitoli benze ucwaningo ngezinhlobo ezahlukene bathola ukuthi amazambane anomsoco ukudlula izitshalo eziningi ezitholakala eNingizimu Afrikha. Uthi ubuwazi ukuthi iNingizimu Afrikha inezinhlobo zamazambane ezingama-80?…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (14 June 2016)

Nazi izindaba zesayensi eyenzeke evikini eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke. 1. Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha 2. UNozipho Gumbi ufike kuma-final omhlaba wonke kwi-Famelab 3. USuku lomhlaba lokunikela ngegazi Ikhompyutha eyisimangaliso eyakhiwe eNingizimu Afrikha Onke amazwe omhlaba anamandla kumele abanamakhompyutha anamandla awasiza ukuthi axazulule izinkinga ezibonakala ziyisimangaliso. Izwe leNingizimu Afrikha selingenile nalo ohlwini lalawa mazwe…

Shisa Sayensi: Isayensi yangeviki (7 June 2016)

Ngithe uma ngibuka izindaba ezimayelene nesayensi nezobuchwepheshe ezivele kwi-website ye Scibraai.co.za. Shisa Sayensi! uNdlovu no Notho bazobona oSosayensi abakhulu OSosayensi abangabantu abasha ababili bakhethiwe ukuyomela izwe emhlanganweni woSosayensi abayizihlabane umhlaba wonke. Njalo ngonyaka kuhlangana ososayensi abaziwa umhlaba wonke ngokuklonyeliswa indondo ka-Nobel enikwa ososayensi abaziwayo ngemisebenzi yabo ebalulekile. ULuyanda Noto Kanye noSphumelele Ndlovu bakhethiwe ngokuphumelela kwabo emagatsheni…