Ilukuluku

Sibusiso Biyela

Let’s Talk Science In Our Own Language!

Ntokozo Nomasiko Msomi and Sibusiso Biyela are the hosts of trending Zulu science podcast, Ilukuluku. Picture: Sibusiso Biyela

Hosts: Nomasiko Msomi and Sibusiso Biyela

UNomasiko noSibusiso bahlaziya isayensi ukuze sazi kangcono ngomhlaba esiphila kuwo kanye nezindlela isayensi esebenza ngayo ukuthola ulwazi.

The co-hosts at the PCST 2023 science engagement conference talking about the podcast

 

Sikhuluma isayensi ngolimi lwethu/let’s talk science in our own language: Ilukuluku.

A podcast by POC and SciBraai