South African ship and robots to uncover the future of climate change in Africa

An adventurous team of South African scientists is preparing for a journey to an ocean at the bottom of the Earth. Their expedition will delve deeper into how the climate will change in Africa, and how South Africa can better protect its food supplies. In July 2019, researchers led by Dr Pedro Monteiro at the…

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuMasingane 2018

Isilwane esithusayo sasiphila eNingizimu Afrika emandulo Awucabange nje amazinyo afana nemimese, egcwele umlomo wesilwane esingangebhasi, simi phambi kwakho – isilwane esifana nenyoni enemilenze emide nomsila ofana nowengwenya. Ukuba wawuphila ngezikhathi sasemandulo esidlula iminyaka engama-200 izinkulungwane zezinkulungwane (200 000 000), ubungahlangana naso lesi silwane esithusayo. Ososayensi abacwaninga amathambo ezilwane zasemandulo sebethole izinyathelo ezashiwa ilezi zilwane ezibizwa…

Gas sensing machine a breath of fresh air for Unizulu physicists

PHYSICISTS at the University of Zululand are beside themselves with joy after obtaining an important gas sensing machine, one of only two in the country. UNIZULU clinched the important instrument after impressing the National Research Foundation (NRF) with a tenacious application and landed them the R4.6 million instrument. “The machine is a great blessing for…

[LISTEN] Young SA scientists forge networks at BRICS

The 2nd BRICS Young Scientists Forum gathered young researchers to share in their academic and policy practices. Scibraai had a chat with them in China. Take a listen. You can find more round-the-fire stories on South African science and scientists on scibraai.co.za.

Young SA scientists forge networks at BRICS

The 2nd BRICS Young Scientists Forum gathered young researchers from five partner countries of the BRICS conglomerate to share in their academic and policy practices. The networking forum was hosted by China as BRICS 2017 chair at the Zhejiang University from 11 to 15 July in the south-eastern city of Hangzhou, in the Zhejiang province.…

Big discoveries and sharper pictures for growing MeerKAT telescope

THE MEERKAT telescope turned its eyes to deep space for the first time last year, and this year has produced even more captivating images with all its 32 eyes. Minister at the Department of Science and Technology, Naledi Pandor, delivered news on the progress of the telescope to parliament on Tuesday. In July 2016, the…

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuNdasa 2017

  Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Ubuthi besilwane sasemandulo Cishe asikho isilwane esisatshwa siphinde sinyanywe njengenyoka. Kusukela ebhayibhelini kuze kubekhona nakwizinganekwane, inyoka isilwane esingathembekile futhi esiyingozi. Okukhulu okwenza abantu beyisabe inyoka ukuthi iyalumana, ishaya umuntu eqakaleni imufake ubuthi obunokufa. Lokhu kuluma ngobuthi bekwaziwa kuyinto yayo inyoka kuphela kodwa ososayensi baseNyuvesi yaseWits…