How climate change is causing pied crow numbers to soar

Pied crows, or Corvus albus, are a natural part of the landscape of southern Africa. They are bold, common, and familiar. But over recent years, especially in South Africa, there is evidence that there are many more of these birds, write Susan Cunningham and Arjun Amar in The Conversation   The increase is worrying some conservationists who fear it…

Witborskraaie ‘dun prooispesies nie uit’

Witborskraaie is lief om ander klein voëltjies te vang, maar het dit ’n invloed op die bevolkings van inheemse voëls? Dr. Arjun Amar van die Universiteit van Kaapstad se Percy FitzPatrick-instituut vir Afrika-voëlkunde het gesê dié verskynsel is iets wat baie mense sien en wat ontstellend kan wees. “Die afleiding word dan gemaak dat witborskraaie…