Shisa Sayensi – Owesifazane nesayensi yokwakheka komhlaba

  UXolisile Donda odabuka eNquthu ukhulume nabe Scibraai ohlelweni elikhuluma ngesayensi ngelika Mageba iShisa Sayensi. Ungalalela inkulumo-ngxoxo esiyiqophe naye la: Sikhulume naye esichazela ngesayensi ayenzayo esebenzisa umshini omkhulu kunayo yonke emhlabeni i-Large Hadron Collider¬†ephethwe inhlangano ebizwa nge-CERN. UDonda uphinde akhulume ngokuhlangana nabanye abesifazane kulumkhakha wesayensi nokuthola amazwi eknkuthazo kumama wesizwe, kungqongqoshe wezesayensi kanye nomama obekade…

SA crunches into the collider data grid

South Africa has joined the computing grid for the largest particle accelerator in the world, the Large Hadron Collider (LHC). The collider, which straddles the border between France and Switzerland and is about 100m underground, is a massive particle accelerator, owned by the European Organisation for Nuclear Research (Cern). The super-conducting magnets in the accelerator…