Tag : science

Animal Science Biology & Evolution

Minute life: new diatom discovered on sea snakes

Engela Duvenage
Your chances of spotting a yellow-bellied sea snake (Hydrophis platurus) while boogey boarding or surfing are slim. It is after all the only sea snake...
#ShisaSayensi Innovation

Ukusetshenziswa kwemishini ecabangayo nokuphepha komphakathi

Sibusiso Biyela
Ukusetshenziswa kwamishini ecabangayo kuya ngokuya kukhula njengoba amandla wamakhomputha endlondlobala. Lokhu sekwenza ososayensi bacabange kabanzi ngekusasa kokuphepha komphakathi. Ingakho kuhlangane osolwazi abasuka emazweni ase-Europe abahlangane...