Tag : science

#ShisaSayensi Innovation

Ukusetshenziswa kwemishini ecabangayo nokuphepha komphakathi

Sibusiso Biyela
Ukusetshenziswa kwamishini ecabangayo kuya ngokuya kukhula njengoba amandla wamakhomputha endlondlobala. Lokhu sekwenza ososayensi bacabange kabanzi ngekusasa kokuphepha komphakathi. Ingakho kuhlangane osolwazi abasuka emazweni ase-Europe abahlangane...
#LegendsofSouthAfricanScience

Jill Farrant: resurrection (plant) woman

Engela Duvenage
Prof Jill Farrant’s life merges with water. To be more specific, she’s occupied by the ability of a rare few so-called resurrection plants to seemingly...