Category : #ShisaSayensi

#ShisaSayensi Innovation

Ukusetshenziswa kwemishini ecabangayo nokuphepha komphakathi

Sibusiso Biyela
Ukusetshenziswa kwamishini ecabangayo kuya ngokuya kukhula njengoba amandla wamakhomputha endlondlobala. Lokhu sekwenza ososayensi bacabange kabanzi ngekusasa kokuphepha komphakathi. Ingakho kuhlangane osolwazi abasuka emazweni ase-Europe abahlangane...
#ShisaSayensi

Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki 17 uMasingane 2017

Sibusiso Biyela
Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Insangu nokusetshenziswa ukwelapha Umnyango wezeMpilo usuqalile nezinhlelo ezingenza ukuthi insangu icwaningwe ososayensi baseNingizimu Afrika ukuze kuzotholakala amakhemikhali...