Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Yavelaphi imfuyo egcwele eningizimu ye-Afrika Iningi lethu alithathi isikhathi sokucabanga ukuthi lemfuyo esiyibona emakhaya njengezimbuzi nezinkomo ukuthi ziqhamuka kephi. Esifundiswa khona ukuthi yonke imfuyo idaliwe yaba kulesi simo esikuyo kumanje nakulendawo ekuyo kumanje. Ucwaningo oluningi luyaphikisana nalokhu kucabanga njengoba umlando utshengisa ukuthi imfuyo yethu isuka emazweni…

SciBraai’s #SONA2015 round-up

Science plays a crucial role in improving the state of the nation. Here’s our twitter round-up from Zuma’s #SONA2015, focusing on energy & water, developing our ocean economy, agriculture, broadband access, health (HIV & TB) and rhino poaching. Zuma’s 9 steps: Science will be key to 9 steps for boosting SA economy, esp energy crisis, agro-processing, infrastructure & operation phakisa!…

Mobile lab does cows a service

Gloved hands hold a long syringe. Fluorescent lighting blinks off the white surfaces as Masindi Mphaphathi, an animal researcher at the Agricultural Research Centre, gently pushes the plunger. He is demonstrating, in the back of the ARC’s mobile clinic, how to artificially inseminate a cow. “The idea is to provide [livestock reproduction] services for farmers…