The UCT prof who helped save the bluefin tuna

Later this month, Professor Doug Butterworth will be formally honoured by the Emperor of Japan with the Order of the Rising Sun for contributing to the sustainable management of the very lucrative bluefin tuna fishery. In 2008, Butterworth received a similar national order from the South African president, after he helped to set the benchmark…

South African ship and robots to uncover the future of climate change in Africa

An adventurous team of South African scientists is preparing for a journey to an ocean at the bottom of the Earth. Their expedition will delve deeper into how the climate will change in Africa, and how South Africa can better protect its food supplies. In July 2019, researchers led by Dr Pedro Monteiro at the…

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Yavelaphi imfuyo egcwele eningizimu ye-Afrika Iningi lethu alithathi isikhathi sokucabanga ukuthi lemfuyo esiyibona emakhaya njengezimbuzi nezinkomo ukuthi ziqhamuka kephi. Esifundiswa khona ukuthi yonke imfuyo idaliwe yaba kulesi simo esikuyo kumanje nakulendawo ekuyo kumanje. Ucwaningo oluningi luyaphikisana nalokhu kucabanga njengoba umlando utshengisa ukuthi imfuyo yethu isuka emazweni…

Shisa Sayensi: Isayensi yeviki (21 June 16)

Nansi isayensi yeviki esuka eNingizimu Afrikha kanye nomhlaba wonke. Izambane kumele libukwe njengesitshalo esiyisimanga Izambane libukeka njengesitshalo esejwayelekile kubantu abaningi. Ungaze ungakuboni ukubaluleka kwalo uma ungenalo ulwazi ngomsoco ogcwele kulo. Ososayensi baseNyuvesi yasePitoli benze ucwaningo ngezinhlobo ezahlukene bathola ukuthi amazambane anomsoco ukudlula izitshalo eziningi ezitholakala eNingizimu Afrikha. Uthi ubuwazi ukuthi iNingizimu Afrikha inezinhlobo zamazambane ezingama-80?…

Putting mealie pap under the spotlight

Anina Guelpa talks about the properties of maize in this article from the 2015 New Voices in Science publication.  For the next few weeks, Scibraai will be featuring a few articles from this publication, written by postgraduate students of Stellenbosch University. These tell the stories of what the students found out during the course of…

Bees can make farming better

Dr Ruan Veldtman is an ecological entomologist, which means that he has a keen interest in the positive and negative role of insects in the environment. On the negative side, this researcher of the South African National Biodiversity Institute (SANBI) and Stellenbosch University is involved in efforts to eradicate invasive wasp species from urban areas.…

Eagles and agriculture: not a zero sum game

Conservationists worry about the impact of agricultural development on Africa’s biodiversity. But a recent study shows it isn’t necessarily all doom and gloom. Some species, like eagles, can coexist successfully with agricultural development. That’s the opinion of Megan Murgatroyd, Arjun Amar and Les Underhill of the University of Cape Town, in an article from The Conversation Africa.  As the world’s…