Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 30 uLwezi 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Isimanga amantombazane akha isathelaythi Ukwakha isathelaythi ezothunyelwa emkhathini lapho khona izothumela imilayezo ebalulekile phansi emhlabeni kuthatha ubuchwepheshe obumangalisayo. Yize kunjalo, iqembu lamantombazane esikole anesathelaythi ezotshuza iye emkhathini ngonyaka ozayo. Amantombazane lawa asuka ezikoleni ezahlukene ezweni lonke, aqeqeshwe ososayensi nonjiniyela abasebenza ngokwezomkhathi namasathelaythi. Izinga lokuqeqesheka kwabo selibenze…

Money the big issue when it comes to surviving HIV/AIDS # Scibraai Monday Menu

There is a cold reality contained in South Africa’s HIV/AIDS statistics: if you are poor, your chances of dying from the disease are more than 50% higher than if you have money in the bank. Your household will also be affected more severely, according to a systematic review in the journal Tropical Medicine & International…

#ScibraaiSides: Herpes virus linked to why breastfeeding mothers on ARVs still sometimes transmit HIV to their babes

It’s a question that has baffled many an AIDS researcher: why do antiretroviral therapies (ARVs) not in all cases stop breastfeeding HIV positive mothers from transmitting the virus via their breast milk to their offspring? A new study by researchers of the University of KwaZulu-Natal and the University of Montpellier has now confirmed that a…

#Scibraai Sides: Who dies of what in rural KwaZulu-Natal?

Women living in rural northern KwaZulu-Natal are more likely than men to pass away because of HIV/Aids, heart related reasons, strokes or diabetes. Male residents from this region, on the other hand, are far more likely than their female counterparts to die because of assaults, tuberculosis, road traffic accidents or by their own hand. Overall,…