Category : Innovation

#ShisaSayensi Innovation

Ukusetshenziswa kwemishini ecabangayo nokuphepha komphakathi

Sibusiso Biyela
Ukusetshenziswa kwamishini ecabangayo kuya ngokuya kukhula njengoba amandla wamakhomputha endlondlobala. Lokhu sekwenza ososayensi bacabange kabanzi ngekusasa kokuphepha komphakathi. Ingakho kuhlangane osolwazi abasuka emazweni ase-Europe abahlangane...
#SciComm Climate & Earth Health & Medical Human & Social Innovation SciBraai Events Technology & Computer Science

Join the Data Quest to tell science stories with SA data

AdminBraai
SciBraai, Code for South Africa and the International Centre for Journalists (ICFJ)  will host a science journalism DataQuest at Codebridge civic tech lab in Cape...