The science of what Doom bug spray does to humans

You writhe in pain, your limbs twitch uncontrollably, you get convulsions all over your body, your heart stops, you stop moving, you die. This is what happens to you when you are sprayed with Doom insecticide. Also, this only happens if you happen to be a pesky insect who has upset a human overlord. This…

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 25 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Yavelaphi imfuyo egcwele eningizimu ye-Afrika Iningi lethu alithathi isikhathi sokucabanga ukuthi lemfuyo esiyibona emakhaya njengezimbuzi nezinkomo ukuthi ziqhamuka kephi. Esifundiswa khona ukuthi yonke imfuyo idaliwe yaba kulesi simo esikuyo kumanje nakulendawo ekuyo kumanje. Ucwaningo oluningi luyaphikisana nalokhu kucabanga njengoba umlando utshengisa ukuthi imfuyo yethu isuka emazweni…

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 20 October 2016

Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Ayilahlwe yonke isayensi: kusho owesifazane efuna emfundo eguqukile Kusukela kuqale imibhikisho yezimali yabafundi basemanyuvesi isivuse inkulumo mayelana nenhlobo yemfundo ekhishwayo kulezi zikhungo. Inhloso yalezi zinkulumo ukutshengisa ukuthi imfundo, okubalwa kuyo izimfundo zesayensi, yenzelwe abaphesheya kwezilandle, emazweni asempumalanga. Lokhu kungajabuli ngalemfundo kubonakale kokuqoshiwe owesifazane wasenyuvesi yaseKapa ethi…

20 Things To Know About SA’s Research Infrastructure Roadmap

You can find more original science content by Sarah Wild on Wild On Science. [View the story “20 Things To Know About SA’s Research Infrastructure Roadmap, By Sarah Wild” on Storify]

Shisa Sayensi- Isayensi yeviki 27 September 2016

Nanka amangqampungqampu ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi! Abantu umhlaba wonke basuka eAfrika, ucwaningo Kumhlaba wonke jikelele kukhona izizwe ezinhlobonhlobo zonke okuthiwa zisuka endaweni eyodwa; izwekazi le Afrika. Kudala kwakwaziwa ososayensi ukuthi izizwe zonke zomhlaba inkaba ziyikhomba e-Afrika lapho okwasuka khona abantu bahamba bagcwala umhlaba ngeminyaka edlulela kwengama-50 000, kodwa bekungaziwa kahle ukuthi kwenzeka izikhathi ezingaki…

The Science Inside – Wine

It’s the Science Inside wine this week, since Robertson Winery workers are striking. We discuss the Drunken Monkey Hypothesis and how our enjoyment of alcohol might be evolutionary. Find out about the chemistry of a good wine with Antonio Ferreira and the process of winemaking with Samantha Fairbairn. Both are from the Institute for Wine…

Age-old secret that Hollywood celebrities try to keep from you has been uncovered … by palaeontologists

Hollywood celebrities spend large amounts of dollars on it. The hunky stud at the local pub thinks he knows it. But the age-old secret has been carefully kept for millions of years. Yet, it seemed obvious to pre-mammalian reptiles that went so far as to evolve mouths full of beautifully crafted teeth. It’s your beautifully…

Shisa Sayensi – Owesifazane nesayensi yokwakheka komhlaba

  UXolisile Donda odabuka eNquthu ukhulume nabe Scibraai ohlelweni elikhuluma ngesayensi ngelika Mageba iShisa Sayensi. Ungalalela inkulumo-ngxoxo esiyiqophe naye la: Sikhulume naye esichazela ngesayensi ayenzayo esebenzisa umshini omkhulu kunayo yonke emhlabeni i-Large Hadron Collider ephethwe inhlangano ebizwa nge-CERN. UDonda uphinde akhulume ngokuhlangana nabanye abesifazane kulumkhakha wesayensi nokuthola amazwi eknkuthazo kumama wesizwe, kungqongqoshe wezesayensi kanye nomama obekade…

[LISTEN] The Science Inside – Transport

For petrolheads and science nerds alike, this week’s show gets into all things cars following the petrol strike. Elna looks at the past and future of electric cars and drives a South African made prototype with Winstone Jordaan from Gridcars. Dr Mathetha Mokonyama from the CSIR talks to us about how public transport systems get designed.…

Pee, poo & pollen say climate change is real

While chatting with one Nigel Barker of UP (@Nigel_GEBP) about something different entirely, he mentions that Dassie middens, used by generations of the little critters to drop their deposits into neat, sticky piles over 100s of years come rain or shine, can tell us if, in fact, it was raining or shining. The stickiness of the…